CV


OM

NATIONALITET
Svensk och norsk

SPRÅK
Svenska (modersmål)
Norska (flytande)
Engelska (flytande)

UTBILDNING
Behörighet vistelse i spår SL; TU, RB, SPV, SB & Bygg
Vistelse och egenskydd inom spårområde
Faktainsamlare vid olyckor och tillbud
Diplomerad Säkerhetschef
Certifierad Underhållschef
Ledarskap
Högskoleingenjör, Maskinteknik

 

Kompetens

NYCKELKOMPETENS OCH ERFARENHET
Jag har arbetat med riskhantering samt förebyggande och avhjälpande underhåll i stora och små projekt inom produktion, arbetsmiljö, brand och miljö.

Har stor erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, rutiner, lagar och föreskrifter, skyddsinformation, personsäkerhetsskydd, fysisk säkerhet, utbildningar, serviceavtal, skalskydd, hamnskydd, väktarbolag, övningar och investeringar.

Jag har hållit i många utbildningar inom Arbetsmiljö BAM/SAM och BAS-U/BAS-P för chefer och fackliga förtroenden. Jag har även erfarenhet av internrevision och förebyggande underhåll inom mekaniska områden.

Som person är jag strukturerad, målinriktad och har en god analytisk förmåga.

Yrkeserfarenhet

TVERVIK CONSULTING AB
2016-03-01-pågår

• Konsult HMS projekt Environment 2019, Stora Enso Skoghall
• Specialist - Arbetsmiljö/Säkerhet/utbildning inom Program Roslagsbanan. Projekt Buller och övrig omgivningspåverken, Region Stockholm

• Säkerhetsrådgivare - projekt intrång Citybanan, SL, Stockholm
• Utbildare inom Bättre Arbetsmiljö/ Systematisk Arbetsmiljö (BAM/SAM)
• Utbildare inom Byggarbetssamordnare BAS-P/U, underkonsult till Novo utbildning AB

BLAHNZ AB
2014-02—2016-03

• Specialist - Arbetsmiljö/Säkerhet/utbildning inom Bullerprojekt, Roslagsbanan, SL
• Säkerhetsrådgivare - projekt intrång Citybanan, SL

INTERFLEET TECHNOLOGY, RISK & SÄKERHET, SOLNA
2013-03—2014-07
Specialist - Arbetsmiljö/Säkerhet Bullerprojekt, Roslagsbanan, SL, Stockholm
• Riskanalys - omorganisation, HR och Trafiksäkerhet, SJ AB, Stockholm
• Riskanalys - gavelplåt M32, Göteborgs Spårvägar
• Projektledning - genomlysning av operativt ledningssystem, Stockholmståg
• Genomlysning - UH-plan, Arriva Sverige AB
• Riskanalys som belyser risker med framförande av omformarvagnar på Luleå Generatorservices spår samt framtagande av TRI
• Riskbedömning av sekundärfjäder M32, Göteborgs Spårvägar
• Projektriskanalys - M33, Göteborgs Spårvägar

STORA ENSO SKOGHALLS BRUK AB
2003-05–2012-12

• Projektledare - Riskbedömning 2003-2005
• Underhållsingenjör inom mekanik 2005-2007
• Säkerhetschef 2007-2010
• Säkerhetsingenjör 2010-2012

BRO BÄRGNINGSBYGGEN
2000-08–2003-04

• Produktionsplanerare för bärgningsbilar med ansvar för hela produktionskedjan

HL-DISPLAY
1999-01–2000-07

• Produktionsplanering med ansvar för produktion

CONTROL DRIVE AB
1997-05–1998-06

• Mekanisk konstruktör och produktionsplanerare

KNIGHT INDUSTRITEKNIK AB
1995-08–1997-06

​​​​​​​• Konsult mekanisk konstruktör

Medlem i nedanstående