​​​​​​​Arbetsprocess


Första träffen


Vi träffas och går igenom vad företaget eller avdelningen har för behov. Efter mötet specificerar vi det vi pratat om i en offert och vad som ingår i priset. Efter godkänd offert börjar arbetet efter överenskommelse.

Inventering av risker


Vi inventerar tillsammans företagets risker på kontor, verkstad eller produktion. Vi sköter dokumentationen under inventeringen. 

Riskbedömning


Vi hjälper dig med att bedöma vilka risker som finns i er organisation med att ta fram sannolikhet att en risk uppstår samt vad konsekvensen blir av risken. Samtliga risker läggs in i en riskbedömningsmall med att vi sköter dokumentationen under riskbedömningen.

Åtgärder


Samtliga risker som har uppkommit tar vi nu fram åtgärdsförslag som läggs in i riskbedömningsmallen.

Handlingsplan


En framtagen handlingsplan med åtgärdsägare och tidplan presenteras för berörda.

Rutiner


De risker som har uppkommit med åtgärder ska finnas med i rutiner som ska dokumenteras så att samtliga anställda har kunskap om dessa. Vi tar fram dessa rutiner till er om ni önskar det.

Utbildning


Vi erbjuder utbildningar inom Bättre Arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om att hantera arbetsmiljöfrågor.

Följa upp


Efter överlämnade tjänster följer vi upp med företaget att ni som företag är nöjd med de beställda tjänsterna.Medlem i nedanstående