Vi skapar tryggare och säkrare arbetsplatser.

Tillsammans förbättrar vi din arbetsplats så att du kan ge dina medarbetare en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp med att se över din arbetsmiljö eller vill ha ökad kunskap om riskbedömning och riskhantering. Vi erbjuder både konsulttjänster och utbildningar.  

Läs mer


Låt oss hjälpa dig att skapa en trygg, säker och hälsosam arbetsplats.

Vi riskinventerar ditt företag för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksrisker

Känner du igen dig?

Medlem i nedanstående